Epublikace aneb listování elektronickými knihami…

Epublikace umožňuje přirozeně listovat dokumentem a otáčet stránky, celý dokument prohlédnout najednou jako miniatury jednotlivých stránek s možností přímého přístupu na konkrétní stránku, která vás zajímá jediným kliknutím nebo rolováním myší přiblížit jakoukoliv část stránky, zobrazit text vždy dokonale bez ohledu na míru zvětšení, jediným kliknutím myši vytisknout požadované stránky, neboť celý dokument epublikace se vždy přizpůsobí všem rozlišením obrazovky a objeví se v největší možné velikosti a kvalitě na každém počítači.

Epublikace si můžete jednoduše stáhnout ve formátu PDF jako elektronické knihy (tato funkce může být na vyžádání vypnuta).

epublikace

 

Cizím slovem publikace či publikování označujeme dva různé, nicméně navzájem související pojmy. Obecně se jedná o uvedení nějaké informace či zprávy ve známost (nejčastěji v tisku), tedy synonymum pro slovo zveřejnění či vydání.


Příkladem budiž třeba publikace výsledků nějakého vědeckého výzkumu nebo publikování nově platných právních norem ve Sbírce zákonů.


V odvozeném smyslu slova se jedná o jakékoliv konkrétní dílo vydané respektive zveřejněné tiskem (před vynálezem knihtisku i dílo zveřejněné v ručním opisu).

E-books aneb elektronické knihy a knihy do pdf!

Pojem E-Book (elektronické knihy, eBook, ebook, digitální kniha, knihy do pdf) se nejčastěji používá pro označení digitálního ekvivalentu tištěné knihy. Někdy se pojmem E-Book označuje zařízení, které je speciálně upravené pro čtení takovýchto souborů. Výstižnější by v tomto případě bylo označení čtečka elektronických knih (ebook reader).


Pojmem eBook (ekniha nebo i e-kniha) bývají označovány různé souborové formáty knih, a to jak zcela obecné (např. PDF, EPUB, PDB, MOBI, HTML, prostý text, aj.), tak i speciální určené právě pro čtečky elektronických knih. Jako ekniha může být rovněž označena kniha elektronicky dostupná prostřednictvím internetu (knihy pdf). V roce 1998 se objevily první čtečky elektronických knih Rocket ebook, SoftBook a Cybook. Roku 2006 Sony představila první z řady Sony Readerů. O rok později firma Amazon.com začala prodávat první verzi čtečky Kindle. Téhož roku se čtečka Cybook oficiálně začala jako první prodávat v Evropě. Pro čtení elektronické knihy lze použít i další zařízení, např. mobilní telefony, palmtopy, různé tablety či mininotebooky.


čtečka Amazon Kindle

 

Myšlenka elektronické knihy se objevila v roce 1971, kdy Michael S. Hart založil Projekt Gutenberg.

Nejprve se elektronické knihy zaměřovaly pouze na obory související s počítači, například různé příručky pro hardware. S rozvojem internetu bylo čím dál snadnější elektronické knihy přenášet, už k tomu nepotřebovaly hmotné nosiče. Trh se tříštil nejednotností formátu a menším trhem čtenářů elektronických knih. Převahu získávala firma Adobe s formátem knihy do pdf. Nejdříve se knihy v elektronickém formátu šířily hlavně nelegálně, poté se k tomuto proudu přidaly firmy, které ovšem nabízely převážně volná díla či elektronické knihy, jejichž autorům vypršela autorská práva. Poté se přidali autoři, jejichž knihy nakladatelé odmítli vydat, a tak poskytli svá díla on-line.


V roce 1998 začaly americké knihovny nabízet e-knihy zdarma jako doplňkovou službu na svých webových stránkách, ovšem nešly stáhnout. Mezi převládající žánry opět patřily odborné, technické a vědecké publikace. Zároveň se v tomto roce poprvé objevily čtečky elektronických knih Rocket ebook, SoftBook a Cybook. V roce 2000 dal americký spisovatel Stephen King k dispozici on-line svou knihu Riding the Bullet, ovšem číst ji šlo pouze na počítači. Od roku 2003 nabízejí k volnému stáhnutí populární beletrii jako tzv. e-půjčování knih. Podle průzkumu z roku 2010 nabízí 66 % amerických knihoven e-půjčování, proto je rok 2010 považován za bod zlomu při šíření elektronické knihy.


V roce 2009 byly nejpoužívanějšími čtečkami Amazon Kindle, které se ve své první verzi objevily na trhu v roce 2007, a čtečky značky Sony Reader, od března 2010 se k nim zařadila i čtečka knihkupectví Barnes & Noble, Nook. Pro čtení knih lze použít i tablety, např. iPad od firmy Apple.


V červenci 2010 oznámil internetový obchod Amazon.com, že během 2. čtvrtletí roku 2010 prodal poprvé více elektronických knih oproti klasickým (včetně vázaných), poměr byl 140 ku 100.


Existuje několik způsobů, jak elektronické knihy vznikají. Nejjednodušeji lze samozřejmě knihu rovnou v elektronické podobě vyrobit, mezi další metody patří prosté skenování knihy do pdf, poté naskenovanou knihu projde program používající metodu optického rozpoznávání znaků, další velmi pracnou možností je přepisování pomocí klávesnice. Lze také zažádat knihovnu (např. národní knihovnu) o vytvoření digitální kopie knihy do pdf, ovšem tato služba je zpoplatněna.

Elektronický papír?

Elektronický papír nebo e-papír je plochá zobrazovací jednotka, která odráží světlo jako normální papír, je schopna uchovat text i obrázky natrvalo bez spotřeby elektřiny, s možností změny obsahu a často je také ohýbatelný. Z důvodu nízké energetické náročnosti a tenkosti se stále více prosazuje ve čtečkách elektronických knih. Elektronický papír lze číst na slunci nebo pod lampou.


Mezi významné výrobce elektronického papíru patří společnost E-ink, známá zejména na trhu elektronických čteček. Její e-papír se skládá z vrstvy milionů malých mikrokapslí v rámci matrice podobné těm, které se používají v LCD displejích. Mikrokapsle obsahují opačně nabité bílé a černé částice, které jsou přesouvány do popředí nebo do pozadí. Barva se dosahuje přidáním několika vrstev filtrů.


elektronický papír


Společnost Kent Display je první firma na trhu, která přišla s barevným displejem na bázi e-papíru. Technologie s názvem ChLCD byla použita v elektronické čtečce Flepia od firmy Fujitsu. Používá vrstvu mikrokapslí obsahujících cholesterické tekuté krystaly, které mají spirálovitou strukturu. Ta může být aktivována pomocí změny napětí tak, aby byla průsvitná nebo odrazivá. Společnost se zaměřuje na vývoj LCD „bez potřeby napájení“ - optimalizací technologie Reflex Electronic Skin.

Další technologie elektronického papíru je P-ink (zkratka pro Photonic Ink) společnosti Opalux. Technologie čerpá inspiraci ze způsobu, jak opál vytváří barevné odrazy: efekt vyplývá z mikrostruktury, v níž shluky mikrokuliček odrážejí při změně úhlu dopadajícího světla různé barevné složky.


Zajímavé řešení za použití jiné technologie, než které jsou zmíněny výše, přináší technologie od Pixel Qi s názvem 3Qi, určená pro projekt OLPC. Displej je určen pro mininotebooky a elektronické čtečky, přičemž pracuje ve třech módech. Prvním je barevný mód s vysokým rozlišením, druhým je nízkoenergetický černobílý mód a třetím je režim e-papír. Displej může pracovat s podsvícením, které podle potřeby zapíná a vypíná. Společnost pracuje i na verzi s dotykovým ovládáním.


Společnost QMT založila technologii barevného papíru, kterou se nechala inspirovat u motýlích křídel. S pomocí miniaturních otvorů, které se otevírají a zavírají, se promítá jedna z barev modelu RGB.

 

Elektronické knihy jako epublikace na objednávku?!

EOD - Elektronické knihy na objednávku (anglicky eBooks on Demand) je online služba digitalizace historických knih, které již nejsou chráněny autorským zákonem, tzn. byly vydány mezi lety 1500 – 1912, resp. již uplynulo 70 let od úmrtí jejich autora. Momentálně službu EOD nabízí na 35 knihoven z 12 evropských zemí.
Služba EOD je zaštítěna projektem eBooks on DemandA European Library Network (EOD), který byl realizován 5 let a jenž je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Kultura 2007-2013. Původní doba trvání projektu byla 4 roky (od 1. května 2009 do 30. dubna 2013), avšak po rozhodnutí Evropské komise v roce 2012 byl projekt EOD prodloužen do 30. dubna 2014. Zkušenosti s digitalizací tzv. public domain knihy do pdf byly získávány již v rámci pilotního projektu Digitization on Demand probíhajícího od října 2006 do června 2008, jehož se účastnilo 13 knihoven z 8 evropských zemí.


K největším pozitivům služby EOD patří především fakt, že zájemce nemusí za požadovanou knihou cestovat (historické knihy bývají totiž zpřístupňovány za přísných podmínek pouze v badatelnách knihoven).

Elektronická kopie historické knihy do pdf je zákazníkovi v krátké době doručena v podobě odkazu ke stažení e-knihy nebo poštou na CD-ROM či DVD. Zákazník si jednoduše objedná digitalizaci knihy do pdf přes online katalog dané knihovny nebo na portále EOD search, e-kniha s automaticky rozpoznaným textem (OCR) je pak zpracována zpravidla do týdne. Další předností služby EOD je netradiční výběr knih určených k digitalizaci - skenovány jsou knihy dle přání badatelů. Dochází k digitalizaci živého historického fondu a služba EOD tak vhodně doplňuje projekty masové digitalizace.

 

 

 

 


EOD eBooks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved ©2017